Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budow? budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy II Liceum Og??lnokszta??c?cym w Lesznie , przy ul. Prusa.


Urząd Miasta Leszna

działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na budowę budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, przy ul. Prusa wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:


Zakład Ogólnobudowlany
Krzysztof Rogowicz
ul. Kosynierów 4
56-200 Góra

Cena oferty najkorzystniejszej: 316.699,81 zł. z podatkiem VAT


Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:


L.p.
Firma
Oferowana cena brutto w zł.
Punktacja w kryterium cena
1.
Zakład Ogólnobudowlany
Krzysztof Rogowicz
ul. Kosynierów 4
56-200 Góra
 
316 699,81
 
100,0
2.
Przedsiębiorstwo Techniczne
inż. Stanisław Snela
ul. Wodna 16
64-030 Śmigiel
422 076,06
75,0
3.
EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
ul. Święciechowska 37
64-100 Leszno
 
385 918,90
 
82,1
 


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-07-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.