Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o zawarciu umowy w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego na ??Budow? ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku od skrzy??owania z ul. Jaworow? i Gajow?? do ul. Spacerowej

Data publikacji: 2009-05-20
Termin sk??adania ofert: 2009-06-17

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

zawiadamia o zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaworową i Gajową do ul. Spacerowej”
Umowę zawarto z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, którym jest:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Kanalizacyjnych ADAM Sp. z o.o.
64-00 Leszno ul. Sosnowa 5


Umowę zawarto na kwotę: 315.360,24 zł


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.