Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko ?? Orlik 2012? w Lesznie przy ul.Prusa


Urząd Miasta Leszna

działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko – Orlik 2012” w Lesznie przy ul.Prusa, wybrano ofertę złożoną przez:

Konsorcjum firm:
PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Sp.J.
ul.Jubilerska 8, 04-190 Warszawa
,,TERENY ZIELONE – USŁUGI” Marek Przybylski
ul.Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno

Cena oferty najkorzystniejszej: 901.140,80 zł z podatkiem VAT
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:

L.p.
Firma
Oferowana cena brutto
Punktacja w kryterium cena
1.
PANORAMA II Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 73
81-605 Gdynia
 
1.144.830,30 zł
78,7
2.
,,PRESTIGE” Sp. z o.o.
ul.Świerczewska 5
71-066 Szczecin
 
1.106.627,72 zł
81,4
3.
Konsorcjum firm:
L&P Sp.J. Leszek Kroczak, Paweł Młynek, Andrzej Sowa ul.Balwierska 1, 67-200 Głogów
,,ACTIVA” LONGIN WITKOWSKI ,
 ul.Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź
 
1.123.898,43 zł
80,1
4.
Konsorcjum firm:
PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk,
Marek Markowski Sp.J. ul.Jubilerska 8,
04-190 Warszawa
,,TERENY ZIELONE – USŁUGI” Marek Przybylski ul.Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno
 
 
901.140,80 zł
100,0
5.
Konsorcjum ,,Michalski”
ul.Szczepanowskiego 25
64-100 Leszno
 
998.293,41 zł
90,2

Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-07-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.