Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont schod??w zewn?trznych w Przedszkolu nr 3 w Lesznie, ul. Wyspia??skiego?.


ZO-3410-14/09 Leszno, 08.07.2009 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Remont schodów zewnętrznych w Przedszkolu
nr 3 w Lesznie, ul. Wyspiańskiego”.

1. Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:

- Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDWAL”
Stefan Walczewski
64-100 Leszno, ul. Kraszewskiego 8
oferowana kwota wykonania – 37.183,11 zł. brutto
oferta otrzymała 81,36 pkt.

- Oferta nr 2 – „RES-BUD” Wojciech Reszczyński
64-100 Leszno, ul. Góreckiego 18
oferowana kwota wykonania – 30.463,71 zł. brutto
oferta otrzymała 0 pkt.
oferta odrzucona na podstawie art.24 ust. 4 oraz art.89 ust 1 pkt.5 uPzp.

- Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „T.W. Prtojekt”
Tobiasz Walczak
63-720 Koźmin Wlkp. ul. Pleszewska 51
oferowana kwota wykonania – 34.627,44 zł. brutto
oferta otrzymała 87,36 pkt.

- Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Budowlane „TOM-BUD”
Tomasz Hryniszak
64-100 Leszno, ul. Obrońców Lwowa 4
oferowana kwota wykonania – 30.251,53 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.

- Oferta nr 5 – Zakład Ogólnobudowlany
Zbigniew Grobelny
64-100 Leszno, ul. Findera 7
oferowana kwota wykonania – 31.720,00 zł. brutto
oferta otrzymała 95,37 pkt.

2. Oferty nr 1,3,4 i 5 zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art.24 ust 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie pomimo wezwania do uzupełnienia, prawidłowo sporządzonych dokumentów które były wymagane w siwz.

4. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:

Oferta z najniższą ceną  x 100
Oferta z ceną badaną

przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 4 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.

Oferta nr 1
30.251,53  x 100 = 81,36 pkt.
37.183,11

Oferta nr 3
30.251,53  x 100 = 87,36 pkt.
34.627,44

Oferta nr 5
30.251,53  x 100 = 95,37 pkt.
31.720,00

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlane „TOM-BUD” Tomasz Hryniszak 64-100 Leszno, ul. Obrońców Lwowa 4, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2009-07-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.