Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o zawarciu umowy w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego na ??Budow? ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku od ul. Wiewi??rkowej do skrzy??owania z ul. Jaworow? i Gajow??


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

zawiadamia o zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku od ul. Wiewiórkowej do skrzyżowania z ul. Jaworową i Gajową”
Umowę zawarto z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, którym jest:
EFEKT GROUP MALEPSZY Sp z o.o.
64-00 Leszno ul. Święciechowska 37


Umowę zawarto na kwotę: 821.607,91 zł


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-07-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.