Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. ??Budowy ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku od skrzy??owania z ul. Jaworow? i Gajow? do ul. Spacerowej?


 

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 5 ofert na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Budowy ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaworową i Gajową do ul. Spacerowej”

 

         Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TWARDY Anna i Gabriel Twardy S.j.

Sierakowo Ul. Poznańska 9, 63-900 Rawicz

315.054,26 zł

 Oferta odrzucona

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych „ADAM”  Sp. z o.o.                                       ul. Sosnowa 5, 64-100 Leszno

315.360,24 zł

100

3

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.

Ul. Święciechowska 37; 64-100 Leszno

334.510,25 zł

94,3

4

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

Ul. Bema 33; 64-100 Leszno

359.878,04 zł

87,6

5

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DELTA-PLUS Sp. z o.o.

Ul. Energetyków 1; 64-100 Leszno

465.744,15 zł

67,7

 

         W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

  1. Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Kanalizacyjnych ADAM Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Sosnowej 5 z ceną ofertową  315.360.24 zł brutto.

 

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

 

  1. Odrzucić ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TWARDY Anna i Gabriel Twardy s.j. z siedzibą w Sierakowie przy ul. Poznańskiej 9 na podstawie art. 89.ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w złożonej ofercie załączył kosztorys ofertowy, który swym zakresem rzeczowym różni się od kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do siwz.

Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.