Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont pomieszcze?? biblioteki w Zespole Szk???? Ochrony ??rodowiska w Lesznie, pl. Metziga?.


ZO-3410-11/09 Leszno, 26.06.2009 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Remont pomieszczeń biblioteki w Zespole Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie, pl. Metziga”.

1.Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
- Oferta nr 1 – Firma Ogólnobudowlana
Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny
64-117 Krzycko Małe, Krzycko Wielkie, Os. 700-lecia 20
cena ofertowa – 115.230,00 zł. brutto
oferta otrzymała 100 pkt.
Oferta zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
Oferta nr 1 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny 64-117 Krzycko Małe, Krzycko Wielkie, Os. 700-lecia 20, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2009-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.