Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Malowanie-tapetowanie pomieszcze?? Przedszkola nr 20 w Lesznie, ul. Karasia?.


ZO-3410-12/09 Leszno, 26.06.2009 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Malowanie-tapetowanie pomieszczeń Przedszkola nr 20 w Lesznie, ul. Karasia”.

1. Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
- Oferta nr 1 – Zakład Remontowo Budowlany Jan Antczak
63-460 Skalmierzyce, ul. Dąbkowa 34
oferowana kwota dostawy – 66.237,67 zł. brutto
oferta otrzymała 81,24 pkt.
- Oferta nr 2 – Zakład Malarsko-Tapeciarski
Marek Jęsiek
64-234 Przemęt, Solec, ul. Spokojna 14
oferowana kwota dostawy – 65.101,93 zł. brutto
oferta otrzymała 82,66 pkt.
- Oferta nr 3 – „MICHBUD” Michał Piotrowski
Firma Remontowo-Budowlana
62-065 Grodzisk Wlkp. ul. 1 Maja 62
oferowana kwota dostawy – 53.814,79 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.
- Oferta nr 4 – Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Marcin Zalewski
63-020 Zaniemyśl, ul. Jodłowa 19
oferowana kwota dostawy -82.522,67 zł. brutto
oferta otrzymała 42,91 pkt.
2. Wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:

Oferta nr 3 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.
Oferta nr 1
53.814,79 x 100 = 81,24 pkt.
66.237,67
Oferta nr 2
53.814,79 x 100 = 82,66 pkt.
65.101,93

Oferta nr 3
53.814,79 x 100 = 73,30 pkt.
73.413,51


W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy „MICHBUD” Michał Piotrowski Firma Remontowo-Budowlana, 62-065 Grodzisk Wlkp.
ul. 1 Maja 62, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2009-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.