Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. ??Budowy ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku od ul. Wiewi??rkowej do skrzy??owania z ul. Jaworowa i Gajow??


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 6 ofert na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Budowy ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku od ul. Wiewiórkowej do skrzyżowania z ul. Jaworowa i Gajową”

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych „ADAM”  Sp. z o.o.                                       ul. Sosnowa 5, 64-100 Leszno

 

935.827,84

87,8

2

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno – Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.

 ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno

 

929.156,88

88,4

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TWARDY Anna i Gabriel Twardy S.j.

Sierakowo Ul. Poznańska 9, 63-900 Rawicz

 

848.142,29

OFERTA ODRZUCONA

4

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

Ul. Bema 33; 64-100 Leszno

 

872.107,24

94,2

5

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.

Ul. Święciechowska 37; 64-100 Leszno

 

821.607,91

100

6

Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy

Ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno

 

890.025,14

OFERTA ODRZUCONA

 

 

         W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

  1. Wybrać ofertę EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 37 z ceną ofertową  821.607,91 zł brutto.

 

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

 

  1. Wykluczyć ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TWARDY Anna i Gabriel Twardy s.j. z siedzibą w Sierakowie przy ul. Poznańskiej 9 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odrzucić tę ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w złożonej ofercie nie wykazał , że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności nie wykazał, że dysponuje kwotą 600.000 zł , co było wymagane w rozdz. 8 pkt 1 ppkt 3 siwz

 

3.   Odrzucić ofertę Firmy Usługowo-Handlowej Jacek Malepszy z siedzibą w Lesznie przy ul. Gronowskiej 35 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z tym, że cena ofertowa wyrażona słownie nie pokrywa się z ceną wyrażoną cyframi

 

 

 

 


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.