Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Malowanie-tapetowanie pomieszcze?? Przedszkola nr 11 w Lesznie, ul. Prochownia?.


ZO-3410-2/09 Leszno, 09.06.2009 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. przetargu nieograniczonego na „ Malowanie-tapetowanie pomieszczeń Przedszkola nr 11 w Lesznie, ul. Prochownia”.

1. Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
- Oferta nr 1 – Zakład Remontowo Budowlany Jan Antczak
63-460 Skalmierzyce, ul. Dąbkowa 34
cena ofertowa – 65.156,92 zł. brutto
oferta otrzymała 54,35 pkt.
- Oferta nr 2 – Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD Arkadiusz Chwirot
62-081 Chyby, ul. Ogrodowa 22
cena ofertowa – 69.530,89 zł. brutto
oferta otrzymała 50,93 pkt.
- Oferta nr 3 – Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Marcin Zalewski
63-020 Zaniemyśl, ul. Jodłowa 19
cena ofertowa -90.227,50 zł. brutto
oferta otrzymała 39,25 pkt.
- Oferta nr 4 – Zakład Ogólnobudowlany Robert Hryniszak
64-100 Leszno, ul. Jubilerska 10
cena ofertowa – 59.791,44 zł. brutto
oferta otrzymała 59,23 pkt.
- Oferta nr 5 – Władysław Kalbarczyk Usługi Budowlane i Transportowe
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 21A
cena ofertowa– 64.485,67 zł. brutto
oferta otrzymała 54,92 pkt.
- Oferta nr 6 – Zakład Malarsko-Tapeciarski Marek Jęsiek
64-234 Przemęt, Solec, ul. Spokojna 14
cena ofertowa -54.535,66 zł. brutto
oferta otrzymała 64,94 pkt.
- Oferta nr 7 – Firma KOSOWICZ-MUREK S.C.
Jerzy Kosowicz, Marcin Murek
64-100 Leszno, ul. Dąbrowskiego 15
cena ofertowa – 81.855,81 zł. brutto
oferta otrzymała 43,26 pkt.

- Oferta nr 8 – „MICHBUD” Michał Piotrowski
Firma Remontowo-Budowlana
62-065 Grodzisk Wlkp. ul. 1 Maja 62
cena ofertowa – 35.413,28 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.
- Oferta nr 9 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „URBAN” Jacek Urban
62-007 Biskupice, ul. Polna 28
cena ofertowa – 69.359,50 zł. brutto
oferta otrzymała 51,06 pkt.
- Oferta nr 10 – Zakład Malarski Jarosław Krauze
64-100 Leszno, ul. Grochowiaka 12
cena ofertowa – 52.191,71 zł. brutto
oferta otrzymała 0 pkt.
ofert odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 uPzp.
- Oferta nr 11 – EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 37
cena ofertowa – 70.830,38 zł. brutto
oferta otrzymała 50,00 pkt.
2. Oferty nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 11 zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta nr 10 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na zawarte błędy w obliczeniu ceny brutto oferty, zastosowano niewłaściwą stawkę VAT.
4. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 8 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.

Oferta nr 1
35.413,28 x 100 = 54,35 pkt.
65.156,92

Oferta nr 2
35.413,28 x 100 = 50,93 pkt.
69.530,89

Oferta nr 3
35.413,28 x 100 = 39,25 pkt.
90.227,50

Oferta nr 4
35.413,28 x 100 = 59,23 pkt.
59.791,44

Oferta nr 5
35.413,28 x 100 = 54,92 pkt.
64.485,67

Oferta nr 6
35.413,28 x 100 = 64,94 pkt.


54.535,66

Oferta nr 7
35.413,28 x 100 = 43,26 pkt.


81.855,81

Oferta nr 9
35.413,28 x 100 = 51,06 pkt.
69.359,50

Oferta nr 11
35.413,28 x 100 = 50,00 pkt.
70.830,38

Oferta

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy „MICHBUD” Michał Piotrowski Firma Remontowo-Budowlana, 62-065 Grodzisk Wlkp.
ul. 1 Maja 62, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2009-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.