Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji na XI kondygnacyjnym budynku w Lesznie przy ul. Grunwaldzka 58-60( dz. nr geod. 45 ), stacji bazowej telefonii kom??rkowej LESZNO Nr 45070

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta LesznaStosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z zmianami) zawiada-miam, że dnia 3 czerwca 2009 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji in-westycji celu publicznego, kończąca postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji na XI kondygnacyjnym budynku w Lesznie przy ul. Grunwaldzka 58-60( dz. nr geod. 45 ), stacji bazowej telefonii komórkowej LESZNO Nr 45070, której inwestorem jest Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w Warszawie .

Prezydent Miasta

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.