Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Cz???ciowa wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 8 w Lesznie, ul. Rumu??ska?.ZO-3410-10/09 Leszno, 08.06.2009 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Częściowa wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 8 w Lesznie, ul. Rumuńska”.

1. Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
- Oferta nr 1 – „EIBEL Sp. z o.o.
63-900 Rawicz, ul. Kamińskiego 23
cena ofertowa– 82.983,65 zł. brutto
oferta otrzymała 82,49 pkt.
- Oferta nr 2 – Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo
20-150 Lublin, ul. Bursaki 18
cena ofertowa– 68.456,01 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.
- Oferta nr 3 – GROBUD Sp. z o.o.
62-065 Grodzisk Wlkp. ul. Fabryczna 10
cena ofertowa–84.167,80zł. brutto
oferta otrzymała 81,33 pkt.
- Oferta nr 4 – „PLASTBUD” Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. Składowa 6
cena ofertowa–81.862,00 zł. brutto
oferta otrzymała 83,62 pkt.
- Oferta nr 5 – Zakład Tworzyw Sztucznych „METALPLAST-KALISZ” Sp. z o.o.
62-800 Kalisz, ul Niecała 2c
cena ofertowa–74.604,20zł. brutto
oferta otrzymała 91,76 pkt.
- Oferta nr 6 – „GRAF” Firma Wielobranżowa Spółka Jawna
60-467 Poznań, ul. Zakopiańska 201
cena ofertowa– 128.376,59 zł. brutto
oferta otrzymała 53,32 pkt.
- Oferta nr 7 – Firma Handlowo Usługowa Jacek Wlażlak
64-100 Leszno, ul. Jagiełły 82
cena ofertowa– 80.071,66 zł. brutto
oferta otrzymała 85,49 pkt.


- Oferta nr 8 – Zakład Ogólnobudowlany-Stolarstwo
Eksport Import Dariusz Nowak
64-100 Leszno, ul. Mielżyńskich 12
cena ofertowa– 73.361,65 zł. brutto
oferta otrzymała 93,31 pkt.
- Oferta nr 9 – PHUP „FENIX” Eugenia Nowak
64-100 Leszno, ul. Zielona 29
cena ofertowa– 81.010,29 zł. brutto
oferta otrzymała 84,50 pkt.
- Oferta nr 10 – EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 37
cena ofertowa– 143.110,41 zł. brutto
oferta otrzymała 47,83 pkt.
2. Wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 2 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.
Oferta nr 1
68.456,01 x 100 = 82,49 pkt.
82.983,65
Oferta nr 3
68.456,01 x 100 = 81,33 pkt.
84.167,80
Oferta nr 4
68.456,01 x 100 = 83,62 pkt.
81.862,00
Oferta nr 5
68.456,01 x 100 = 91,76 pkt.
74.604,20
Oferta nr 6
68.456,01 x 100 = 53,32 pkt.
128.376,59

Oferta nr 7
68.456,01 x 100 = 85,49 pkt.
80.071,66

Oferta nr 8
68.456,01 x 100 = 93,31 pkt.
73.361,65

Oferta nr 9
68.456,01 x 100 = 84,50 pkt.
81.010,29

Oferta nr 10
68.456,01 x 100 = 47,83 pkt.
143.110,41


W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo 20-150 Lublin, ul. Bursaki 18, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2009-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.