Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont nawierzchni placu szkolnego oraz cz???ciowa wymiana ogrodzenia w Zespole Szk???? Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, ul. 1 Maja?.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na „ Remont nawierzchni placu szkolnego oraz częściowa wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, ul. 1 Maja”.ZO-3410-9/09 Leszno, 08.06.2009 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Remont nawierzchni placu szkolnego oraz częściowa wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie,
ul. 1 Maja”.

1. Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
- Oferta nr 1 – Firma Usługowo Handlowa Jacek Malepszy
64-100 Leszno, ul. Gronowska 35
cena ofertowa – 30.990,20 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.
- Oferta nr 2 – EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 37
cena ofertowa – 60.303,67 zł. brutto
oferta otrzymała 51,39 pkt.
2. Wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 1 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.
Oferta nr 2
30.990,20 x 100 = 51,39 pkt.
60.303,67- 2 -


W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Firma Usługowo Handlowa Jacek Malepszy, 64-100 Leszno, ul. Gronowska 35, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2009-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.