Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie, ul. Narutowicza?.ZO-3410-8/09 Leszno, 08.06.2009 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 2
w Lesznie, ul. Narutowicza ”.

1. Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
- Oferta nr 1 – Firma Ogólnobudowlana
Rafał Konieczny
64-117 Krzycko Małe, ul. Główna 71
cena ofertowa – 345.678,08 zł. brutto
oferta otrzymała 100 pkt.
Oferta zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
Oferta nr 1 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Firma Ogólnobudowlana Rafał Konieczny 64-117 Krzycko Małe, ul. Główna 71, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2009-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.