Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont pokrycia papowego dachu budynku internatu i budynku administracyjnego w Zespole Szk???? Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, ul. Prusa?.ZO-3410-7/09 Leszno, 08.06.2009 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Remont pokrycia papowego dachu budynku internatu i budynku administracyjnego w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych
w Lesznie, ul. 1 Maja”.

1. Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
- Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowlane
Robert Nortman
64-115 Święciechowa, ul. Leszczyńska 54
cena ofertowa – 72.370,62 zł. brutto
oferta otrzymała 89,06 pkt.
- Oferta nr 2 – SMOL - DEK Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane
Piotr Antonik
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 98
cena ofertowa – 79.300,00 zł. brutto
oferta otrzymała 81,28 pkt.
- Oferta nr 3 – „IZOTECH” Józef Modrzyk
66-100 Sulechów, ul. Krośnieńska 1
cena ofertowa– 68.854,84 zł. brutto
oferta otrzymała 93,60 pkt.
- Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane
„TYLIŃSKI” Spółka Jawna
Urszula Tylińska, Jarosław Tyliński
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 49
cena ofertowa– 68.309,51 zł. brutto
oferta otrzymała 94,35 pkt.
- Oferta nr 5 – WA. SZ. DACH Sp. z o.o.
Hurtownia Pokryć Dachowych
60-003 Poznań, ul. Sycowska 49
cena ofertowa– 98.401,76 zł. brutto
oferta otrzymała 65,50 pkt.
- Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
„ART. – BUD” Artur Mitula
64-130 Rydzyna, ul. Poniatowskiego 19C
cena ofertowa– 64.451,44 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.

2. Wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 6 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.
Oferta nr 1
64.451,44 x 100 = 89,06 pkt.
72.370,62
Oferta nr 2
64.451,44 x 100 = 81,28 pkt.
79.300,00
Oferta nr 3
64.451,44 x 100 = 93,60 pkt.
68.854,84
Oferta nr 4
64.451,44 x 100 = 94,35 pkt.
68.309,51
Oferta nr 5
64.451,44 x 100 = 65,50 pkt.
98.401,76W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ART.-BUD” Artur Mitula
64-130 Rydzyna, ul. Poniatowskiego 19C, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2009-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.