Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont korytarzy i klatki schodowej w Zespole Szk???? Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego?.


ZO-3410-6/09 Leszno, 03.06.2009 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Remont korytarzy i klatki schodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego ”.

1. Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
- Oferta nr 1 – Firma Ogólnobudowlana
Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny
64-117 Krzycko Małe, Krzycko Wielkie, Os. 700-lecia 20
oferowana kwota dostawy – 238.000,00 zł. brutto
oferta otrzymała 71,09 pkt.
- Oferta nr 2 – Zakład Ogólnobudowlany
Robert Hryniszak
64-100 Leszno, ul. Jubilerska 10
oferowana kwota dostawy – 169.193,29 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.
- Oferta nr 3 – Władysław Kalbarczyk
Usługi Budowlane i Transportowe
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 21A
oferowana kwota dostawy – 183.273,33 zł. brutto
oferta otrzymała 92,32 pkt.
2. Wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 2 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.

Oferta nr 1
169.l93,29 x 100 = 71,09 pkt.
238.000,00

Oferta nr 3
169.l93,29 x 100 = 92,32 pkt.
183.273,33W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany Robert Hryniszak Leszno, ul. Jubilerska 10, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2009-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.