Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont pokrycia papowego na dachu w II Liceum Og??lnokszta??c?cym i Gimnazjum nr 4 w Lesznie, ul. Prusa?.


ZO-3410-5/09 Leszno, 03.06.2009 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Remont pokrycia papowego na dachu
w II Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 4 w Lesznie, ul. Prusa”.

1. Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
- Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane
„TYLIŃSKI” Spółka Jawna
Urszula Tylińska, Jarosław Tyliński
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 49
oferowana kwota dostawy – 81.704,42 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.
- Oferta nr 2 – SMOL - DEK Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane
Piotr Antonik
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 98
oferowana kwota dostawy – 92.200,00 zł. brutto
oferta otrzymała 88,62 pkt.
- Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Budowlane
Robert Nortman
64-115 Święciechowa, ul. Leszczyńska 54
oferowana kwota dostawy – 101.798,22 zł. brutto
oferta otrzymała 80,26 pkt.
- Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„URBAN” Jacek Urban
62-007 Biskupice, ul. Polna 28
oferowana kwota dostawy – 92.807,24 zł. brutto
oferta otrzymała 88,04 pkt.
- Oferta nr 5 – EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 37
oferowana kwota dostawy – 95.774,16 zł. brutto
oferta otrzymała 85,31 pkt.
- Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
„ART. – BUD” Artur Mitula
64-130 Rydzyna, ul. Poniatowskiego 19C
oferowana kwota dostawy – 116.268,81 zł. brutto
oferta otrzymała 70,27 pkt.


2. Wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 1 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.
Oferta nr 2
81.704,42 x 100 = 88,62 pkt.
92.200,00
Oferta nr 3
81.704,42 x 100 = 80,26 pkt.
101.798,22
Oferta nr 4
81.704,42 x 100 = 88,04 pkt.
92.807,24
Oferta nr 5
81.704,42 x 100 = 85,31 pkt.
95.774,16
Oferta nr 6
81.704,42 x 100 = 70,27 pkt.
116.268,81


W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „TYLIŃSKI” Spółka Jawna Urszula Tylińska, Jarosław Tyliński, Leszno, ul. Święciechowska 49, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2009-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.