Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOG?OSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remont pomnika ,,??o??nierzom Garnizonu Leszczy??skiego? w Lesznie zlokalizowanego w rejonie skrzy??owania ulic Grunwaldzkiej i 17 Stycznia


Urząd Miasta Leszna


działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na remont pomnika ,,Żołnierzom Garnizonu Leszczyńskiego” w Lesznie zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i 17 Stycznia , wybrano ofertę złożoną przez:


Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa
„PARTNER” Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Okrężna 10
Cena oferty najkorzystniejszej: 487.673,10 zł. z podatkiem VAT


Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:


L.p.
Firma
Oferowana cena brutto
Punktacja w kryterium cena
1.
,,SALAR” Sp. z o.o. 64-010 Krzywiń
Gierłachowo 54A
   667.957,99 zł
73,0
2.
Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa
„PARTNER” Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Okrężna 10
487.673,10 zł
100,0
3.
,,ARSTONE” Jarosław Bokś
64-100 Leszno, ul. Pankiewicza 4
 
581.684,93 zł
 
 
83,8


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.