Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Malowanie-tapetowanie pomieszcze?? Przedszkola nr 18 w Lesznie, ul. W??odarczaka?.


ZO-3410-3/09 Leszno, 29.05.2009 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Malowanie-tapetowanie pomieszczeń Przedszkola nr 18 w Lesznie, ul. Włodarczaka”.

1. Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:

- Oferta nr 1 – Zakład Remontowo Budowlany Jan Antczak
63-460 Skalmierzyce, ul. Dąbkowa 34
oferowana kwota dostawy – 71.606,56 zł. brutto
oferta otrzymała 49,46 pkt.

- Oferta nr 2 – Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD Arkadiusz Chwirot
62-081 Chyby, ul. Ogrodowa 22
oferowana kwota dostawy – 68.254,41 zł. brutto
oferta otrzymała 51,88 pkt.

- Oferta nr 3 – Zakład Ogólnobudowlany Robert Hryniszak
64-100 Leszno, ul. Jubilerska 10
oferowana kwota dostawy – 60.709,58 zł. brutto
oferta otrzymała 58,33 pkt.

- Oferta nr 4 – Władysław Kalbarczyk Usługi Budowlane i Transportowe
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 21A
oferowana kwota dostawy – 75.868,75 zł. brutto
oferta otrzymała 46,68 pkt.

- Oferta nr 5 – Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Marcin Zalewski
63-020 Zaniemyśl, ul. Jodłowa 19
oferowana kwota dostawy -82.522,67 zł. brutto
oferta otrzymała 42,91 pkt.

- Oferta nr 6 – Firma KOSOWICZ-MUREK S.C.
Jerzy Kosowicz, Marcin Murek
64-100 Leszno, ul. Dąbrowskiego 15
oferowana kwota dostawy – 82.616,44 zł. brutto
oferta otrzymała 42,86 pkt.

- Oferta nr 7 – „MICHBUD” Michał Piotrowski
Firma Remontowo-Budowlana
62-065 Grodzisk Wlkp. ul. 1 Maja 62
oferowana kwota dostawy – 35.413,03 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.

- Oferta nr 8 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „URBAN” Jacek Urban
62-007 Biskupice, ul. Polna 28
oferowana kwota dostawy – 69.172,40 zł. brutto
oferta otrzymała 51,20 pkt.

- Oferta nr 9 – EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 37
oferowana kwota dostawy – 63.168,92 zł. brutto
oferta otrzymała 56,06 pkt.

2. Wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
--------------------------------               x 100
Oferta z ceną badaną

przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:

Oferta nr 7 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.

Oferta nr 1
35.413,03
----------------- x 100 = 49,46 pkt.
71.606,56

Oferta nr 2
35.413,03    x 100 = 51,88 pkt.
-----------
68.254,41

Oferta nr 3
35.413,03    x 100 = 58,33 pkt.
-----------
60.709,58

Oferta nr 4
35.413,03    x 100 = 46,68 pkt.
-----------
75.868,75

Oferta nr 5
35.413,03     x 100 = 42,91 pkt.
------------
82.522,67

Oferta nr 6
35.413,03   x 100 = 42,86 pkt.
------------
82.616,44

Oferta nr 8
35.413,03   x 100 = 51,20 pkt.
----------
69.172,40

Oferta nr 9
35.413,03   x 100 = 56,06 pkt.
-----------
63.168,92
W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy „MICHBUD” Michał Piotrowski Firma Remontowo-Budowlana, 62-065 Grodzisk Wlkp.
ul. 1 Maja 62, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2009-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.