Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy kontenerowej, ma??ogabarytowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN i nn w rejonie ul. ?owieckiej w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta LesznaStosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z zmianami) zawiada-miam, że dnia 19 maja 2009 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwe-stycji celu publicznego, kończąca postępowanie administracyjne na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w sprawie budowy konte-nerowej, małogabarytowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN i nn w rejonie ul. Łowieckiej w Lesznie.

Prezydent Miasta

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.