Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowej nn w ul. Do??ynkowej w Lesznie na odcinku od stacji transformatorowej nr 769 do zbiegu ul. Do??ynkowej z droga gruntow? dz. nr ew. 5/9 w Lesznie

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)
zawiadamia, że dnia 14 maja 2009 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy linii kablowej nn w ul. Dożynkowej w Lesznie na odcinku od stacji transformatorowej nr 769 do zbiegu ul. Dożynkowej z droga gruntową dz. nr ew. 5/9 w Lesznie


Inwestor: ENEA Operator Sp.z o.o.
60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 58
Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy


Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.