Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plReferat Wydatk??w

E-mail: ---
Ulica: Karasia 15
Kod: 64-100
Miasto: Leszno
Telefon: 5298116, 5298117

Wydział Finansów wykonuje zadania w zakresie opracowania i realizacji budżetu miasta, sprawy podatków i opłat lokalnych oraz nadzoru nad gospodarką finansową Urzędu i jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem miasta. Do zadań Referatu Wydatków należą: prowadzenie rachunkowości poszczególnych części budżetu miasta, przewidzianych dla realizacji zadań objętych zakresem zadań wydziałów Urzędu, prowadzenie rachunkowości funduszy celowych i środków specjalnych, realizowanie wydatków osobowych Urzędu:
- osobowego funduszu płac,
- umów zlecenia i o dzieło,
- rozliczeń podatkowych,
- rozliczeń ubezpieczeń społecznych,
- kosztów pozostałych (podróże krajowe i zagraniczne, służbowe rozliczenia zaliczek, pożyczki, itp.),
prowadzenie kas:
- Urzędu Miasta,
- dodatków mieszkaniowych,
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartogaficznym, obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów rozliczeń podatkowych oraz sporządzanie deklaracji VAT-7, prowadzenie spraw finansowych, zadań zleconych i powierzonych przez administrację rządową oraz prowadzenie dla tych zadań odrębnej rachunkowości, ewidencja i rozliczenie VAT z Urzędem Skarbowym, ewidencja analityczna i syntetyczna środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja analityczna inwestycji komunalnych i Urzędu Miasta, prowadzenie ewidencji analitycznej kont systemu finansowo księgowego wraz z wyodrębnieniem obrotów i sald na kontach syntetycznych, sporządzenie bilansu jednostki za dany rok obrotowy, sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu, funduszy celowych i środków specjalnych.


Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-06-04 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.