Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji boisk sportowych wg projektu ??Moje boisko ORLIK 2012? z budynkiem socjalno- sanitarnym wraz z o??wietleniem, zasilaniem energetycznym, drena??em, ogrodzeniem na dzia??ce w Lesznie przy ul. ?owiecka(dz. nr geod. 251/4)

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta LesznaStosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z zmianami) zawiada-miam, że dnia 14 maja 2009 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwe-stycji celu publicznego, kończąca postępowanie administracyjne na wniosek Miej-skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie w sprawie lokalizacji boisk sporto-wych wg projektu „Moje boisko ORLIK 2012” z budynkiem socjalno- sanitar-nym wraz z oświetleniem, zasilaniem energetycznym, drenażem, ogrodzeniem na działce w Lesznie przy ul. Łowiecka ( dz. nr geod. 251/4 )

Prezydenta Miasta

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.