Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy magistralnej linii ??wiat??owodowej relacji ??Wroc??aw??Leszno??Pozna???na terenie m. Leszna od granicy gminy Osieczna do granicy gminy Rydzyna.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam, że dnia 20 kwietnia 2009 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie zmiany decyzji Nr 23/Ip/2007 z dnia 10.04.2007 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy;
- magistralnej linii światłowodowej relacji „Wrocław–Leszno–Poznań”na terenie
m. Leszna od granicy gminy Osieczna do granicy gminy Rydzyna.


Inwestor: Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego
„HAWE” Sp. z o.o.
ul. Działkowa 38
59-220 LegnicaPrezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy
Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.