Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie projekt??w budowlanych na budow? wybranych ulic w mie??cie Lesznie


Urząd Miasta Leszna
na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 5 ofert na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Opracowania projektów budowlanych na budowę wybranych ulic w mieście Lesznie”.
Cześć 1 – ul. Solskiego
Wpłynęły 3 oferty.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją dla części 1 – ul. Solskiego:

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1
Usługi Projektowe Krzysztof Biczysko
64-000 Kościan, ul. Wojciecha Maya 2
 
36.600,00
Oferta odrzucona
2
Zakład Projektowo – Usługowy „TITAN” B.W. Furmaniak,
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4
28.060,00
100
3
Projektowanie Dróg i ulic Andrzej Włodarczak
67-400 Wschowa, ul. Wolsztyńska 19A/6
37.820,00
Oferta odrzucona1. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

Wybrać ofertę Zakładu Projektowo- Usługowy „TITAN” B.W. Furmaniak z ceną ofertową 28.060,00 zł brutto.

Wybrana oferta była jedyną ofertą nie podlegając odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

Cześć 2 – ul. Kossaka i Orłowskiego
Wpłynęły 2 oferty.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją dla części 2 – ul. Kossaka i Orłowskiego:

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1
Firma Handlowo – Usługowa Urszula Król, 64-100 Leszno, ul. Zacisze 9a
21.960,00
100
2
Biuro Usług Inwestycyjno – Projektowych „DRÓGPROJEKT” Czesław Przedwojski,
64-100 Leszno, ul. Parkowa 48/6
24.400,00
90,00
1. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

Wybrać ofertę Firmę Handlowo – Usługową Urszula Król,Ul. Zacisze 9a,64-100 Leszno z ceną ofertową 21.960,00 zł brutto.

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

Cześć 3 – ul. Kordeckiego
Wpłynęły 2 oferty.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją dla części 3 – ul. Kordeckiego:

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1
Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak
67-400 Wschowa, ul. Wolsztyńska 19A/6
50.020,00
73,17
2
Biuro Usług Inwestycyjno – Projektowych „DRÓGPROJEKT” Czesław Przedwojski,
64-100 Leszno, ul. Parkowa 48/6
36.600,00
100


1. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

Wybrać ofertę Biura Usług Inwestycyjno – Projektowych „DRÓGPROJEKT” Czesław Przedwojski, 64-100 Leszno, ul. Parkowa 48/6 z ceną ofertową 36.600,00 zł brutto.

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

Cześć 4 – ul. Chocimska, Żółkiewskiego, Łowiecka
Wpłynęły 2 oferty.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją dla części 4 – ul. Chocimska, Żółkiewskiego, Łowiecka:

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1
Zakład Projektowo – Usługowy „TITAN” B.W. Furmaniak,
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4
28.060,00
95,65
2
Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak
67-400 Wschowa, ul. Wolsztyńska 19A/6
26.840,00
1001. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

Wybrać ofertę Projektowania Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak, 67-400 Wschowa, ul. Wolsztyńska 19A/6 z ceną ofertową 26.840,00 zł brutto.

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

Cześć 5 – ul. Łowiecka
Wpłynęły 3 oferty.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją dla części 5 – ul. Łowiecka:

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1
Usługi Projektowe Krzysztof Biczysko
64-000 Kościan, ul. Wojciecha Maya 2
 
39.040,00
78,12
2
Zakład Projektowo – Usługowy „TITAN” B.W. Furmaniak,
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4
31.720,00
96,15
3
Biuro Usług Inwestycyjno – Projektowych „DRÓGPROJEKT” Czesław Przedwojski,
64-100 Leszno, ul. Parkowa 48/6
30.500,00
1001. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:
Wybrać ofertę Biura Usług Inwestycyjno – Projektowych „DRÓGPROJEKT” Czesław Przedwojski,64-100 Leszno, ul. Parkowa 48/6z ceną ofertową 30.500,00 zł brutto.
Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

Cześć 6 – ul. Tkacka, Solna i Snycerska
Wpłynęły 1 oferta.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją dla części 6 – ul. Tkacka, Solna i Snycerska:

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1
Zakład Projektowo – Usługowy „TITAN” B.W. Furmaniak,
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4
14.640,00
100


1. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

Wybrać ofertę Zakładu Projektowo – Usługowego „TITAN” B.W. Furmaniak z ceną ofertową 14.640,00 zł brutto.
Wybrana oferta była jedyna ofertą niepodlegającą odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.
Cześć 7 – ścieżka rowerowa w ul. Spółdzielcza
Wpłynęły 2 oferty.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją dla części 7 – ścieżka rowerowa w ul. Spółdzielcza:

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1
Usługi Projektowe Krzysztof Biczysko
64-000 Kościan, ul. Wojciecha Maya 2
30.500,00
100
2
Projektowanie Dróg i ulic Andrzej Włodarczak
67-400 Wschowa, ul. Wolsztyńska 19A/6
34.160,00
89,281. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

Wybrać ofertę Usługi Projektowe Krzysztof Biczysko, 64-000 Kościan, ul. Wojciecha Maya 2 z ceną ofertową 30.500,00 zł brutto.

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.