Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na opracowania projekt??w budowlanego dla ulicy ???cz?cej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Osieck? wraz z budow? o??wietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej


Urząd Miasta Leszna

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Opracowania projektów budowlanego dla ulicy łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Osiecka wraz z budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją :
Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1
PROFIL BIS Sp. z o.o
Ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Góra
 
249.246,00
 60,45
2
Zakład Projektowo – Usługowy „TITAN” B.W. Furmaniak,
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4
150.670,00
100
3
M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o.
Ul. Macieja Rataja 106A, 61-695 Poznań
194.102,00
77,62


1. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

Wybrać ofertę Zakładu Projektowo- Usługowy „TITAN” B.W. Furmaniak z siedziba w Lesznie przy ul. Rejtana 40/4 z ceną ofertową 150.670,00 zł brutto.

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.