Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o zawarciu umowy na wykonanie zam??wienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo ?? kosztorysowych budowy instalacji o??wietlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna, cz???? 5 zam??wienia: wykonanie dokumentacji projektowo ?? kosztorysowej przebudowy instalacji impulsu steruj?cego o??wietleniem drogowym, polegaj?cej na wyprowadzeniu ze stacji transformatorowej nr 301 Leszno Estkowskiego IV linii kablowej do istniej?cego s??upa kra??cowego linii napowietrznej niskiego napi?cia zlokalizowanego na ul. Korcza (przy wje??dzie do NOMI).


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia o zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. ,,Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy instalacji oświetlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna, część 5 zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy instalacji impulsu sterującego oświetleniem drogowym, polegającej na wyprowadzeniu ze stacji transformatorowej nr 301 Leszno Estkowskiego IV linii kablowej do istniejącego słupa krańcowego linii napowietrznej niskiego napięcia zlokalizowanego na ul. Korcza (przy wjeździe do NOMI)”.

Umowę zawarto z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, którym jest firma:
Jerzy Woźniak Zakład Elektroinstalacyjno – Handlowy ,,WIS” ul. Francuska 61,
64-100 Leszno.

Umowę zawarto na kwotę: 9.760,00 zł brutto

Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.