Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o zawarciu umowy na wykonanie zam??wienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo ?? kosztorysowych budowy instalacji o??wietlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna, cz???? 3 zam??wienia: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji o??wietlenia drogowego na ulicach: Sosnowej od skrzy??owania z ul. Jaworow? do skrzy??owania z ul. Spacerow?, ul. ??wierkowej, ul. Modrzewiowej, ul. Topolowej oraz ulicach ???cz?cych ul. Sosnow? z ul. ??wierkow? i ul. Spacerow? oraz dokumentacji projektowo ?? kosztorysowej budowy przy???czenia przedmiotowej instalacji o??wietlenia drogowego do sieci elektroenergetycznej ENEA.


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia o zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. ,,Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy instalacji oświetlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna, część 3 zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji oświetlenia drogowego na ulicach: Sosnowej od skrzyżowania z ul. Jaworową do skrzyżowania z ul. Spacerową, ul. Świerkowej, ul. Modrzewiowej, ul. Topolowej oraz ulicach łączących ul. Sosnową z ul. Świerkową i ul. Spacerową oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przyłączenia przedmiotowej instalacji oświetlenia drogowego do sieci elektroenergetycznej ENEA”.

Umowę zawarto z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, którym jest firma:
Jerzy Woźniak Zakład Elektroinstalacyjno – Handlowy ,,WIS” ul. Francuska 61,
64-100 Leszno.

Umowę zawarto na kwotę: 12.200,00 zł brutto.

Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.