Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o zawarciu umowy na wykonanie zam??wienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo ?? kosztorysowych budowy instalacji o??wietlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna, cz???? 2 zam??wienia: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji o??wietlenia drogowego na odcinku ul. Sp????dzielczej od ul. Styki do ul. Wilkowickiej oraz dokumentacji projektowo ?? kosztorysowej budowy przy???czenia przedmiotowej instalacji o??wietlenia drogowego do sieci elektroenergetycznej ENEA.


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia o zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. ,,Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy instalacji oświetlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna, część 2 zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji oświetlenia drogowego na odcinku ul. Spółdzielczej od ul. Styki do ul. Wilkowickiej oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przyłączenia przedmiotowej instalacji oświetlenia drogowego do sieci elektroenergetycznej ENEA”.

Umowę zawarto z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, którym jest firma:
Jerzy Woźniak Zakład Elektroinstalacyjno – Handlowy ,,WIS” ul. Francuska 61,
64-100 Leszno.

Umowę zawarto na kwotę: 6.832,00 zł brutto.

Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.