Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o zawarciu umowy w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego na przebudow? ul. Zwyci?stwa w Lesznie wraz z przebudow? sieci kanalizacji og??lnosp??awnej z przy???czami


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia o zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Zwycięstwa w Lesznie wraz z przebudową sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami.

Umowę zawarto z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, którym jest:
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
64-00 Leszno ul. Bema 33


Umowę zawarto na kwotę: 786432,36 zł


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.