Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budow? budynku Gimnazjum nr 9 oraz zagospodarowanie terenu ?? II etap inwestycji pt. Budowa budynku Gimnazjum nr 9 wraz z hal? sportowo-widowiskow? przy ul. Szczepanowskiego w Lesznie


Urząd Miasta Leszna

działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na budowę budynku Gimnazjum nr 9 oraz zagospodarowanie terenu – II etap inwestycji pt. Budowa budynku Gimnazjum wraz z hala sportowo-widowiskową przy ul Szczepanowskiego w Lesznie, wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:


Konsorcjum „Michalski”
ul. Szczepanowskiego 25
64-100 Leszno


Cena oferty najkorzystniejszej: 5 241 644,81 zł. z podatkiem VAT
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.


Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:


L.p.
Firma
Oferowana cena brutto
Punktacja w kryterium cena
1.
REAL Włodzimierz Pospiech
ul. Łowiecka nr 57 i nr 66
64-100 Leszno
 
5 757 164,91
 
oferta odrzucona
2.
„RAWBUD” – Rawicz Spółka z o.o.
Masłowo, ul. Śląska 88
63-900 Rawicz
5 767 716,07
91,9
3.
„FORBUD” Zbigniew Rek
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 314 C
61-469 Poznań
 
6 151 745,68
 
85,2
 
4.
Prywatne Przedsiębiorstwo Przygotowania i Realizacji Budownictwa „KONTRAKT”
Kubiaczyk, Pawlak, Wosiek Spółka Jawna
Wilkowice, ul. Mórkowska 38
64-115 Święciechowa
 
5 569 369,44
 
94,1
5.
Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa
„PARTNER” Spółka z o.o.
ul. Okrężna 10
64-100 Leszno
 
5 897 233,41
 
88,9
6.
Konsorcjum „Michalski”
ul. Szczepanowskiego 25
64-100 Leszno
 
5 241 644,81
 
 
100,0


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-05-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.