Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boisk wg projektu? Moje boisko Orlik -2012?wraz z o??wietleniem i lokaln? sieci? energetyczn?, drena??em, ogrodzeniem oraz rozbudow? pomieszcze?? sportowych szko??y o zapleczesanitarno-szatniowe w Lesznie ul. Prusa.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNAZgodnie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 8.05.2009r została wydana decyzja nr 23/Ip/09 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy boisk wg projektu” Moje boisko Orlik -2012”wraz z oświetleniem i lokalną siecią energetyczną, drenażem, ogrodzeniem oraz rozbudową pomieszczeń sportowych szkoły o zaplecze sanitarno-szatniowe w Lesznie ul. Prusa.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok.208, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Prezydent Miasta


Tomasz Malepszy


Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-05-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.