Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii ??wiat??owodowej ???cz?cej siedzib? Urz?du Miasta Leszna przy ul. K.Karsia 15 z siedzibami urz?du przy ul. Przemys??owej 10, ul. Wa??owej 5 i ul. J. Poniatowskiego 11 w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009


O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam, że dnia 17 kwietnia 2009 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy linii światłowodowej łączącej siedzibę Urzędu Miasta Leszna przy ul. K.Karsia 15 z siedzibami urzędu przy ul. Przemysłowej 10, ul. Wałowej 5 i ul. J. Poniatowskiego 11 w Lesznie

Inwestor: Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Karasia 15
Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy
Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.