Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowej o??wietlenia ulicznego wraz ze s??upami i oprawami w rejonie ulic; M. Kudell, W??.Hasiora, X.Dunikowskiego, Brata Alberta, W. Stwosza, J,Dudy-Gracza, J.Brandta, J.Mehoffera i W??. Podkowi??skiego w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam, że dnia 5 maja 2009 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy;
- linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami w rejonie ulic; M. Kudell, Wł.Hasiora, X.Dunikowskiego, Brata Alberta, W. Stwosza, J,Dudy-Gracza, J.Brandta, J.Mehoffera i Wł. Podkowińskiego w Lesznie
Prezydent Miasta Leszna
Tomasz MalepszyAutor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.