Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci gazowej ??redniego ci??nienia w ul. Jerzego Dudy??Gracza i w ul. W??adys??awa Hasiora z wpi?ciem do sieci gazowej w ul. Xawerego Dunikowskiego w Lesznie

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)zawiadamia, że dnia 28 kwietnia 2009 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy;
- sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Jerzego Dudy–Gracza i w ul. Władysława Hasiora z wpięciem do sieci gazowej w ul. Xawerego Dunikowskiego w Lesznie


Inwestor: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział – Zakład Dystrybucji Gazu Poznań
61-859 Poznań ul. Grobla 15

Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy

Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.