Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. ??Przebudowa ul. Zwyci?stwa w Lesznie wraz z przebudow? sieci kanalizacji og??lnosp??awnej z przy???czami?


Urząd Miasta Leszna

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 2 oferty na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Przebudowa ul. Zwycięstwa w Lesznie wraz z przebudową sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 
Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1
Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno – Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o. ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno
 
820.012,92
95,91
2
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. ul. Bema 33, 64-100 Leszno
 
786.432,36
100
 W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1. Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową 786.432,36 zł brutto.

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.