Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo ?? kosztorysowych budowy instalacji o??wietlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna, cz???? 3 zam??wienia: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji o??wietlenia drogowego na ulicach: Sosnowej od skrzy??owania z ul. Jaworow? do skrzy??owania z ul. Spacerow?, ul. ??wierkowej, ul. Modrzewiowej, ul. Topolowej oraz ulicach ???cz?cych ul. Sosnow? z ul. ??wierkow? i ul. Spacerow? oraz dokumentacji projektowo ?? kosztorysowej budowy przy???czenia przedmiotowej instalacji o??wietlenia drogowego do sieci elektroenergetycznej ENEAUrząd Miasta Leszna

działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy instalacji oświetlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna, część 3 zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji oświetlenia drogowego na ulicach: Sosnowej od skrzyżowania z ul. Jaworową do skrzyżowania z ul. Spacerową, ul. Świerkowej, ul. Modrzewiowej, ul. Topolowej oraz ulicach łączących ul. Sosnową z ul. Świerkową i ul. Spacerową oraz dokumentacji projektowo –kosztorysowej budowy przyłączenia przedmiotowej instalacji oświetlenia drogowego do sieci elektroenergetycznej ENEA wybrano ofertę złożoną przez:
Jerzy Woźniak Zakład Elektroinstalacyjno - Handlowy ,,WIS”
64-100 Leszno, ul. Francuska 61

Cena oferty najkorzystniejszej: 12.200,00 zł z podatkiem VAT
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania 3 części zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:

 
L.p.
Firma
Oferowana cena brutto
Punktacja w kryterium cena
 
1.
Jerzy Woźniak Zakład Elektroinstalacyjno - Handlowy ,,WIS” 64-100 Leszno, ul. Francuska 61
 
12.200,00
 
100,0
2.
Mariola Adamska, Andrzej Adamski ,,BUDMAR” – PRZEDSIĘBIORSTWO 64-100 Leszno,
ul. Śniadeckich 12A
36.330,00
33,6

Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-04-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.