Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo ?? kosztorysowych budowy instalacji o??wietlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna, cz???? 2 zam??wienia: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji o??wietlenia drogowego na odcinku ul. Sp????dzielczej od ul. Styki do ul. Wilkowickiej oraz dokumentacji projektowo ?? kosztorysowej budowy przy???czenia przedmiotowej instalacji o??wietlenia drogowego do sieci elektroenergetycznej ENEAUrząd Miasta Leszna

działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy instalacji oświetlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna, część 2 zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji oświetlenia drogowego na odcinku ul. Spółdzielczej od ul. Styki do ul. Wilkowickiej oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przyłączenia przedmiotowej instalacji oświetlenia drogowego do sieci elektroenergetycznej ENEA wybrano ofertę złożoną przez:
Jerzy Woźniak Zakład Elektroinstalacyjno - Handlowy ,,WIS”
64-100 Leszno, ul. Francuska 61

Cena oferty najkorzystniejszej: 6.832,00 zł z podatkiem VAT
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania 2 części zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:

 
L.p.
Firma
Oferowana cena brutto
Punktacja w kryterium cena
 
1.
Jerzy Woźniak Zakład Elektroinstalacyjno - Handlowy ,,WIS” 64-100 Leszno, ul. Francuska 61
 
6.832,00
 
100,0
2.
Mariola Adamska, Andrzej Adamski ,,BUDMAR” – PRZEDSIĘBIORSTWO 64-100 Leszno,
ul. Śniadeckich 12A
13.650,00
50,0
 

 


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-04-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.