Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo ?? kosztorysowych budowy instalacji o??wietlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna, cz???? 1 zam??wienia: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji o??wietlenia drogowego na ulicach zlokalizowanych w rejonie ograniczonym ulicami Juranda i Pozna??sk? oraz torami kolejowymi PKPUrząd Miasta Leszna


działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy instalacji oświetlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna, część 1 zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji oświetlenia drogowego na ulicach zlokalizowanych w rejonie ograniczonym ulicami Juranda i Poznańską oraz torami kolejowymi PKP wybrano ofertę złożoną przez:
Jerzy Woźniak Zakład Elektroinstalacyjno - Handlowy ,,WIS”
64-100 Leszno, ul. Francuska 61

Cena oferty najkorzystniejszej: 8.540,00 zł z podatkiem VAT
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania 1 części zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:

 
L.p.
Firma
Oferowana cena brutto
Punktacja w kryterium cena
 
1.
Jerzy Woźniak Zakład Elektroinstalacyjno - Handlowy ,,WIS” 64-100 Leszno, ul. Francuska 61
 
8.540,00
 
100,0
2.
Mariola Adamska, Andrzej Adamski ,,BUDMAR” – PRZEDSIĘBIORSTWO 64-100 Leszno, ul. Śniadeckich 12A
35.929,00
23,8
 
 
 

Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-04-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.