Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. ??Odnowy oznakowania poziomego dr??g i ulic miasta Leszna w 2009 roku?.Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Odnowy oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2009 roku”.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1.            

ELEKTROTIM S.A.

54-156 Wrocław ul. Stargardzka 8

 

 

203.245,90

86,17

2.            

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Południowa 18/19

 

278.770,00

62,82

 

3.            

PPHU „JAWO-ZNAK”

62-200 Gniezno ul. Gajowa 36a

 

180.556,10

97

4.            

DROG CHEM SERWIS Romuald Żerański

60-318 Poznań ul. Byczyńska 4a

 

 

175.131,00

100

 

 

         W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Wybrać ofertę DROG CHEM SERWIS Romuald Żerański z siedzibą w Poznaniu przy ul. Byczyńskiej 4a z ceną ofertową  175.131.00 zł brutto.

 

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium cena ofertowa.

 

 

 

 


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.