Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. ??Budowy nawierzchni ul. Jana Kazimierza w Lesznie na odcinku od ul. Kmicica do ul. Jagie????y wraz z budow? brakuj?cego odcinka kanalizacji deszczowej?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Budowy nawierzchni ul. Jana Kazimierza w Lesznie na odcinku od ul. Kmicica do ul. Jagiełły wraz z budową brakującego odcinka kanalizacji deszczowej”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1.            

Global &Perfekt Roman Nowak

Ul. Ogrodowa 10 , 62-020 Paczkowo

 

 

840.545,14

86,97

2.            

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe STANDARD Sp. z o.o.

ul. Jagiełły 32, 64-100 Leszno

 

783.017,45

93,03

3.            

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. ul. Bema 33, 64-100 Leszno

 

814.376,53

89,45

4.            

Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy

Ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno

 

728.475,25

100

 

         W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

  1. Wybrać ofertę Firmy Usługowo-Handlowej Jacek Malepszy siedzibą w Lesznie przy ul. Gronowskiej 35 z ceną ofertową  728.475,25 zł brutto.

 

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.