Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej o nr ew. 3/9 w rejonie ul. K?kolewskiej oraz w pasie al. 21 Pa??dziernika z wpi?ciem do kolektora deszczowego w ul. Unii Europejskiej w Lesznie

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)
zawiadamia, że dnia 1 kwietnia 2009 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy budowy kanalizacji deszczowej qw drodze dojazdowej o nr ew. 3/9 w rejonie
ul. Kąkolewskiej oraz w pasie al. 21 Października z wpięciem do kolektora deszczowego w ul. Unii Europejskiej w Lesznie

Inwestor: Jarosław Szawerdak - Leszno
SKANSKA S.A. - WarszawaPrezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy


Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.