Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. ??Budowy nawierzchni utwardzonej w ul. Ochoczej w Lesznie na odcinku od ul. Szybownik??w do ul. ?anowej?.


 

 

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 7 ofert na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Budowa nawierzchni utwardzonej w ul. Ochoczej w Lesznie na odcinku od ul. Szybowników do ul. Łanowej”.

 

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1.            

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno – Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.

 ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno

 

379.442,76

74,55

2.            

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych „ADAM”  Sp. z o.o.;

ul. Sosnowa 5, 64-100 Leszno

 

388.284,15

72,85

3.            

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILERBUD Dominik Wiler

Kąkolewo ul. Krzywińska 28, 64-113 Osieczna 

 

328.445,57

86,13

 

4.            

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe STANDARD Sp. z o.o.

ul. Jagiełły 32, 64-100 Leszno

 

348.712.16

81,12

5.            

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

ul. Bema 33, 64-100 Leszno

 

282.874,64

100

6.            

Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy

Ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno

 

339.908,76

83,22

7.            

Global &Perfekt Roman Nowak

Ul. Ogrodowa 10 , 62-020 Paczkowo

 

335.728,31

84,26

 


         W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

  1. Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową  282.874,64 zł brutto.

 

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

 

  1. Wykluczyć ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo - Usługowego Ogólnobudowlanego WILERBUD Dominik Wiler z siedzibą w Kąkolewie przy ul. Krzywińskiej 28 na podstawie:

 

- art. 24.ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 45 ust.1 pkt. 3 i zapisami rozdz. 12 pkt. 6 i 7 siwz – wg wykazów bankowych wadium wpłynęło w dniu 10.03.2009 na konto Urzędu Miasta o godz. 11:10 tj. po upływie terminu składania ofert.

 

W związku z powyższym zaszły przesłanki by odrzucić w/w ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-04-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.