Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy ??cie??ki rowerowej w ulicy Do??ynkowej.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

PREZYDENT MIASTA LESZNA
OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 11a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach postępowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194 ze zmianami) , zawiadamiam, że w dniu 05.03.2009 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ulicy Dożynkowej.
Wyżej wymieniona inwestycja obejmuje między innymi działki o nr geodezyjnym 1/3, 2/3, 1/16, 1/14, 1/12, 5/8, 5/10, 5/12, 5/16, 5/18, 5/20, 9/6, 9/1, 7/1, 7/4, 8/1, 8/2, 6/1, 8/3, 6/2, 6/7, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3, 10, arkusz mapy 67,68. Realizacja inwestycji związana jest z poszerzeniem pasa drogowego o działki nr 8/2 , 6/1.
Osoby fizyczne oraz podmioty prawne będące stronami postępowania w terminie 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości maja prawo wnoszenia swoich uwag i wniosków do prowadzonego postępowania. Z aktami sprawy zapoznać się można w Urzędzie Miasta - Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa – ul. Jana Pawła II 21 pok. 203.
PREZYDENT MIASTA LESZNATOMASZ MALEPSZY


Autor informacji: Potocka Ma??gorzata
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.