Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii ??wiat??owodowej ???cz?cej siedzib? Urz?du Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 z siedzibami urz?du przy ul. Poniatowskiego 11, Wa??owej 5 i Przemys??owej 10 (trasa przebiegu ?? ulice: ??niadeckich, Przemys??owa, Marcinkowskiego, Aleja Krasi??skiego, Wa??owa, Kurpi??skiego, Poniatowskiego, Berwi??skich).

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 17 marca 2009 r., wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej budowy linii światłowodowej łączącej siedzibę Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15 z siedzibami urzędu przy ul. Poniatowskiego 11, Wałowej 5 i Przemysłowej 10 (trasa przebiegu – ulice: Śniadeckich, Przemysłowa, Marcinkowskiego, Aleja Krasińskiego, Wałowa, Kurpińskiego, Poniatowskiego, Berwińskich).
W związku z powyższym informuję strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 208-209 w godz. 7.30 - 15.30, w pon. godz. 7,30 -17,00 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu można zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy
Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-03-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.