Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowej SN-15kV ze stacji WN/SN Leszno-Wsch??d do strefy przemys??owej I.D.E.A. w Lesznie (rejon ul. Mierniczej. Al.Konstytucji 3 Maja).

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)
zawiadamia, że dnia 20 marca 2009 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy budowy linii kablowej SN-15kV ze stacji WN/SN Leszno-Wschód do strefy przemysłowej I.D.E.A. w Lesznie ( rejon ul. Mierniczej. Al.Konstytucji 3 Maja)

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji UM Leszna
64-100 Leszno ul. Karasia 15
Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy


Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-03-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.