Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy magistralnej linii ??wiat??owodowej relacji Wroc??aw - Leszno - Pozna??, na terenie miasta Leszna, od granicy gminy Osieczna do granicy gminy Rydzyna.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 17 marca 2009 r., wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany decyzji nr 23/Ip/2007 z dnia 10.04.2007 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej budowy magistralnej linii światłowodowej relacji Wrocław - Leszno - Poznań, na terenie miasta Leszna, od granicy gminy Osieczna do granicy gminy Rydzyna.
W związku z powyższym informuję strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 208-209 w godz. 7.30 - 15.30, w pon. godz. 7,30 -17,00 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu można zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.