Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego na budow? ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku od ul. Spacerowej do posesji nr 23


Urząd Miasta Leszna
na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 7 ofert na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Budowy ul. Sosnowej w Lesznie na odcinku od ul. Spacerowej do posesji nr 23”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1.            

Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy

Ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno

576.478,12 zł

67,76

2.            

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILERBUD Dominik Wiler

Kąkolewo ul. Krzywińska 28, 64-113 Osieczna

522.372,88 zł

oferta odrzucona

3.            

Global &Perfekt Roman Nowak

Ul. Ogrodowa 10 , 62-020 Paczkowo

481.752,99 zł

81,08

4.            

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych „ADAM”  Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 5, 64-100 Leszno

544.030,94 zł

71,80

5.            

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno – Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.

 ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno

522.925,55 zł

74,70

6.            

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe STANDARD Sp. z o.o.

ul. Jagiełły 32, 64-100 Leszno

562.868,96 zł

69,40

7.            

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TWARDY Anna i Gabriel Twardy Sp. j.

Sierakowo Ul. Poznańska 9, 63-900 Rawicz

390.611,78 zł

100
W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1. Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TWARDY Anna i Gabriel Twardy Sp. j. z siedzibą w Sierakowie przy ul. Poznańskiej 9 z ceną ofertową 390.611,78 zł brutto.

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

2. Wykluczyć ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo - Usługowego Ogólnobudowlanego WILERBUD Dominik Wiler z siedzibą w Kąkolewie przy ul. Krzywińskiej 28 na podstawie:

- art. 24.ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 45 ust.1 pkt. 3 i zapisami rozdz. 12 pkt. 6 i 7 siwz – wg wykazów bankowych wadium wpłynęło w dniu 05.03.2009 na konto Urzędu Miasta o godz. 11:13 tj. po upływie terminu składania ofert.

W związku z powyższym zaszły przesłanki by odrzucić w/w ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.