Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych realizowanych na rzecz miasta Leszna w okresie od marca 2009 r. do marca 2012 r.


Urząd Miasta Leszna Miejski
Zarząd Dróg i Inwestycji


działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia, że jako najkorzystniejsze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych realizowanych, na rzecz miasta Leszna w okresie od marca 2009 r. do marca 2012 r., dla poszczególnych części zamówienia wybrano oferty złożone przez wykonawców:
1)na wykonywanie pierwszej części zamówienia obejmującej nadzory inwestorskie na robotach budowlanych realizowanych na rzecz miasta Leszna z wyłączeniem robót budowlanych w szkołach i placówkach ponadgimnazjalnych, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Jerzy Gryga
Zakład Usług Inwestycyjnych
64-100 Leszno, ul. Józefa Mehoffera 20

Cena najkorzystniejszej oferty: wyrażona średnią stawką 1,40 % służącą do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy od wartości nadzorowanych robót.
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

2) na wykonanie drugiej części zamówienia obejmującej nadzory inwestorskie na robotach
budowlanych realizowanych na rzecz miasta Leszna, w szkołach i placówkach ponad – gimnazjalnych, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Stanisław Bojkowski
Zakład Usług Budowlanych i Podatkowych „IMPEX”
64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 74

Cena najkorzystniejszej oferty: wyrażona średnią stawką 1,45 % służącą do obliczenia
wynagrodzenia wykonawcy od wartości nadzorowanych robót.
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena


L.p.

Firma

średnia stawka % wynagrodzenia wykonawcy liczona od wartości nadzorowanych robót

Punktacja w kryterium cena

1

Pierwsza część zamówienia:
Jerzy Gryga
Zakład Usług Inwestycyjnych
64-100 Leszno, ul. Józefa Mehoffera 20

1,40%

100

2

Druga część zamówienia:
Stanisław Bojkowski
Zakład Usług Budowlanych i Podatkowych „IMPEX”
64-100 Leszno, ul 17 Stycznia 74

1,45%

100Wszystkie oferty złożone w postępowaniu uznano za ważne.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.