Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych, w zakresie sieci, instalacji i urz?dze?? elektrycznych i elektroenergetycznych realizowanych na rzecz miasta Leszna w okresie od marca 2009 r. do marca 2012 r.


Urząd Miasta Leszna
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji


działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach budowlanych, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych realizowanych na rzecz miasta Leszna w okresie od marca 2009 r. do marca 2012 r., wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

Jerzy Woźniak
Zakład Elektroinstalacyjno – Handlowy „WIS”
64-100 Leszno, ul. Francuska 61

Cena najkorzystniejszej oferty: wyrażona średnią stawką 1,0 % służącą do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy od wartości nadzorowanych robót.

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena

L.p.

Firma

średnia stawka % wynagrodzenia wykonawcy liczona od wartości nadzorowanych robót

Punktacja w kryterium cena

1

Jerzy Woźniak
Zakład Elektroinstalacyjno – Handlowy „WIS”
64-100 Leszno, ul. Francuska 61

1,0%

100


Złożoną w postępowaniu ofertę uznano za ważną.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.